Helse og eldreomsorg

Helse og eldreomsorg er en av Fremskrittspartiets viktigste saker. Vi ønsker at alle nordmenn skal ha rett på et trygt, verdig og raskt tilbud – uansett hvor de måtte bo i landet.

Eldreomsorg

Hva vi vil gjøre

Fremskrittspartiet mener at alle skal ha en god og verdig eldreomsorg. Dermed er det viktig at staten tar regningen for eldreomsorgen, og at ikke postadressen din skal bestemme hvorvidt du får et verdig tilbud eller ikke. 

For å få bedre eldreomsorg, og sikre alle et godt tilbud, ønsker vi å konkurranseutsette tjenestene ved at det er det beste alternativet som tar på seg arbeidet – om det er et offentlig eller privat er ikke det viktigste, men at de eldre får et godt tilbud som ivaretar deres livskvalitet. 

Alle eldre skal ha rett på sykehjemsplass når de måtte trenge dette. Det er ikke kommunenes budsjetter som skal være avgjørende for hvorvidt eldre får nødvendig hjelp – det skal komme automatisk gjennom statlig finansiering. Samtidig må vi tillate private aktører å tilby gode tjenester innenfor eldreomsorgen. På denne måten kan eldre bestemme selv hvilket tilbud som passer dem, og velge bort dårlige tilbud. A4-systemer bidrar ikke til en varm og verdig eldreomsorg. 

Fremskrittspartiet mener at alle skal ha et verdig tilbud, og dermed må vi gi eldre muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker det. Dette må gjøres gjennom en et bredt og variert tilbud. 

Dette har vi gjort i regjering

 • Vi har allerede fått ned helsekøene med 10.000 personer. Dette er et godt steg i riktig retning, og viser at helsekøene går nedover når vår politikk blir satt til verks.
 • Styrket sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder som har ført til mer behandling. 
 • Arbeider med rettighetsfesting av eldreomsorg og forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen.
 • Reduserer egenbetalingen for eldre som mot sin vilje har dobbeltrom på langtids sykehjemsplass, og sikret økt utbygging av omsorgsplasser.
 • Fritt behandlingsvalg etableres, slik at alle har valgfriheten til å velge hvor de ønsker å bli behandlet.
 • Investert mye mer i nye og gode medisiner, som tidligere norske pasienter ikke har hatt tilgang på. Dette fører til langt bedre helsehjelp blant de som er kronisk syke. 
 • Rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Derfor gjør vi noe med det

I alt for lang tid har vekslende regjeringer nedprioritert eldreomsorg. I stedet for å anerkjenne sitt ansvar til en statlig finansiering av eldreomsorgen, har man pekt på kommunene for å løse disse problemene. Dette skaper et tilbud til de eldre som har sterk variasjon i kvalitet og bredde som er avhengig av kommunens økonomi. Dette er hverken verdig eller akseptabelt i en av verdens rikeste land. 

Det har i mange år blitt avdekket store mangler innenfor pleie- og omsorgstjenesten, og i altfor stor grad har andre partier nektet private tilbydere å komme med gode tjenester på basis av politisk ideologi. Ideologi skal ikke stå i veien for gode løsninger og et varmt tilbud for eldre pleietrengende. 

Helse

Hva vi vil gjøre

Fremskrittspartiet vil endre helsestrukturen fundamentalt, slik at pasientene blir satt i sentrum og at absolutt alle får trygg og rask helsehjelp uavhengig av deres lommebok. 

Dette vil vi gjøre gjennom innsatsbasert finansiering, som innebærer at sykehusene får finansiering ut fra hvor mange pasienter de behandler. Når noen trenger behandling, skal det automatisk komme midler til å behandle dem. I et av verdens rikeste land skal vi ikke oppleve at man ikke får helsehjelp på bakgrunn av manglende finansiering. Alle skal ha rett på et godt helsetilbud.

Helsekøene må ned. Etter de har vokst såpass mye under den rødgrønne regjeringen er det nødvendig å reformere helsevesenet til å sette pasientene i sentrum. 

Fritt brukervalg er en rettighet alle pasienter skal ha. Det skal være opp til hver enkelt å bestemme hvor man ønsker å få helsehjelp. Dette gjelder både private og offentlige institusjoner. Det er ikke opp til byråkratiet å mene hvor og hvordan du skal behandles. Det er en sak mellom deg og din lege – ingen andre. 

Dette har vi gjort i regjering

 • Vi har allerede fått ned helsekøene med 10.000 personer. Dette er et godt steg i riktig retning, og viser at helsekøene går nedover når vår politikk blir satt til verks.
 • Fritt behandlingsvalg etableres, slik at alle har valgfriheten til å velge hvor de ønsker å bli behandlet.
 • Styrket pasientbehandlingen med over fire milliarder kroner, som har ført til mer utstyr og mer behandling. 
 • Investert mye mer i nye og gode medisiner, som tidligere norske pasienter ikke har hatt tilgang på. Dette fører til langt bedre helsehjelp blant de som er kronisk syke. 
 • Rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistent (BPA), som vil gi langt bedre livskvalitet for tusenvis av nordmenn.

Derfor gjør vi noe med det

Under den rødgrønne regjeringen så vi en eksplosjon i helsekøene, med hele 270.000 nordmenn som sto i helsekø i påvente av nødvendig helsehjelp. Dette er en uverdig situasjon for altfor mange, og måtte stå i helsekø og vente på hjelp i månedsvis – kanskje årevis. Slik uverdighet skal man ikke oppleve i Norge. 
 

Et gammelt og utdatert finansieringssystem har ført til at det er ulønnsomt for sykehusene å behandle pasienter. Dette er en del av den sosialistiske rammefinansieringen av sykehusene. Fremskrittspartiet vil endre på hele systemet, slik at sykehusene får finansiering ut fra pasienter de behandler – dermed vil det lønne seg for sykehusene å benytte hele sitt potensiale og behandle flest mulig pasienter. 

I altfor stor grad har Norge hengt bak når det gjelder medisinteknologi. Veldig mange nye og mer effektive medisiner blir holdt tilbake på bakgrunn av manglende finansiering og trege byråkratiske prosesser. Helsevesenet fungerer tregt og gir ikke den behandlingen som er nødvendig innen rimelig tid. Dette har ført til en voldsom vekst av private helsetjenester. Dette viser at lommeboken styrer – Det liker ikke vi. Alle skal ha krav på en god helsehjelp uavhengig av lommeboken.