Sylvi Listhaug er innvandrings- og integreringsminister. Hun har tidligere vært landbruks- og matminister og byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, der hun gjennomførte et løft for byens eldre ved blant annet å innføre fritt brukervalg i eldreomsorgen.
Publisert:
Foto: Ilja C. Hendel
Sylvi Listhaug er innvandrings- og integreringsminister. Hun har fått gjennomslag for den strengeste innvandringspolitikken noensinne, men mener jobben er langt fra over.

Listhaug har tidligere vært landbruks- og matminister og byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo. Der innførte hun et løft for byens eldre ved blant annet å innføre fritt brukervalg i eldreomsorgen.

I 2015 var det en rekordhøy asyltilstrømming til Norge med hele 31 145 asylsøkere. Til Europa ble det registrert 1,3 millioner asylsøknader. Innstramninger i asylpolitikken er helt nødvendig for å holde kontroll med innvandringen og trygge det norske velferdssamfunnet.

I desember 2015 ble Listhaug utnevnt til innvandrings- og integreringsminister. I jobben har hun vært opptatt av å møte situasjonen med handlekraftige innstramninger i asylpolitikken og en integreringspolitikk som sørger for at de som blir boende og lever i Norge skal komme i arbeid fremfor å bli passive mottagere av offentlige ytelser.

Den strengeste innvandringspolitikken noensinne
Allerede samme måned som hun ble utnevnt la hun frem 40 innstramningsforslag i asylpolitikken. Stortinget vedtok i juni 2016 et flertall av forslagene enten helt eller delvis. Listhaug er glad for at politikken har blitt den strengeste noensinne, men gir seg ikke og vil gjerne ha ytterligere innstramninger. Spesielt gjelder dette familiegjenforeningsregelverket, hvor hun ønsker at innvandrere skal kunne forsørge familien før de kan hente dem til Norge.

For Listhaug er kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse veldig viktig. Helt siden 90-tallet har hun kjempet for 24-års aldersgrense for å hente ektefelle for å hindre tvangsekteskap. Det er nå vedtatt i Stortinget.

En effektiv integreringspolitikk
Listhaug la i mai frem en integreringsmelding til Stortinget. Denne inkluderte 69 tiltak for en mer effektiv integreringspolitikk. Det ble en fornyelse av integreringspolitikken, med nye prinsipper lagt til grunn. Nå skal det stilles tydelige krav til egeninnsats i integreringen, bruke evnene til den enkelte på en bedre måte, komme raskere i gang med integreringen og bruke incentiv og sanksjoner for å skape motivasjon til egeninnsats.

FrP i regjering har fått gjennomslag for:
 • Krav om norsk- og samfunnskunnskap, samt selvforsørgelse i 12 måneder for å få innvilget permanent oppholdstillatelse.
 • Kjempe mot tvangsekteskap: 24-års aldersgrense for å hente ektefelle til Norge.
 • Flyktninger skal sendes hjem dersom det blir fred og trygt i hjemlandet.
 • Grunnløse asylsøkere som kommer til Norge skal pågripes og fengsles frem til de skal returneres raskt.
 • Avvise asylsøkere på grensen til nordisk naboland i krisesituasjon.
 • Skjerpet ID-kontroll med fingeravtrykk og øyeskanning for skjerpet kontroll med hvem som er i Norge.
 • Utvisning av personer som er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad og har misbrukt asylsystemet.
 • Innføre tydelige krav til egeninnsats for flyktninger som skal integreres.
 • Pålegge alle asylsøkere 50 timer norsk kultur- og samfunnskunnskap fra dag én.
 • Fjernet særfordel for flyktninger i folketrygden.
 • Innført botidskrav for kontantstøtte på 5 år, for å motvirke at innvandrerkvinner står i altfor stor grad utenfor arbeidsmarkedet.