Per Sandberg er fiskeriminister. Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.
Publisert:
Foto: Ilja C. Hendel
10 saker som er gjennomført i regjering:
  • Doblet kvoten på kongekrabbe til reiselivsbedrifter fra 4000 til 8000 kg, som kan være med å bidra til økt omsetning og økt sysselsetting.
  • Endret fylkesbindingene slik at landet nå er todelt. Nordland, Troms og Finnmark er et område og resten av landet et område.
  • Er satt av 6 millioner i 2016 til Sjømattiltak som har til formål å stimulere til gode tiltak, som på sikt er med på å øke sjømatkonsumet hos den norske befolkningen.
  • Gitt instruks om forholdsmessighetskravet.
  • Fastsatt en tilskuddsordning for selfangstnæringen i 2016, med en ramme på 2 millioner kroner.
  • Fastsatt retningslinjer for behandling av søknader om utviklingskonsesjoner.
  • Etablert et havbruksfond som skal fordele vederlaget fra framtidige kapasitetsøkninger innen lakse- og ørretoppdrett mellom kommuner og fylkeskommuner.
  • Åpnet for vederlagsfri etablering av landbasert oppdrett av laks og ørret.
  • Gjort endringer i vektkontroll for fisk som viste seg å få noen urimelige utslag. Har gjort endringer for å få en mer rettferdig avgift.
  • Har økt innsatsen for å utruste forskningsfartøy med ytterligere 20 millioner kroner. Godt utstyr og bruk av den nyeste teknologien er viktig for marin forsking. Opprustningen av forskningsfartøyene våre vil hjelpe til med mer presise bestandsberegninger og en mer kostnadseffektiv toktgjennomføring.